BMX โปรแรงสงกรานต์

ลดราคาจาก 4,200 ลงเหลือ 3,000 เป็นโปรช่วงสงกรานต์

เกรด A

แข็งแรงทนทาน

เหมาะสำหรับ Adventure

แข็งแรงและทนทาน

เฟรมและล้อหนา