เสือหมอบ Optima special

29000

700c

หนัก 9.7 kg.