เสือภูเขา SOLOMO

ดฟรมอลูมิเนียม

ล้ออลูมิเนียม

ดุมอลูมิเนียม

27 Speed

ชุดขับแบริ่ง

ราคา 7,500 บาท