รถไฟฟ้า

ความเร็ว 25km./hr.

วิ่งได้ 20-30 km.

28000