รถไฟฟ้าคนแก่

ความเร็ว 15 km./hr.

ชาร์ต 6 hr.

กินไฟ 2-3 บาท / 1 ชาร์ต

รับประกันแบต 6 เดือน แต่ต้องชาร์ตสม่ำเสมอ และ ห้ามแฉ่น้ำ โดนฝนได้

รับประกันมอเตอร์ แต่ ห้ามแฉ่น้ำ โดนฝนได้

35000