รถโฟล์คลิฟท์

1. โฟล์คลิฟท์ ตันครึ่ง เครื่องเบนซิล งาสูง  ขาย 120,000 บาท

2.โฟล์คลิฟท์ TOYOTA  2 ตัน ขาย 180,000 บาท

3.โฟล์คลิฟท์ NISSAN ตัรครึ้ง ขาย 90,000 บาท