ยาง

 

1.ยางใส่ BMX 20×135  ราคา 450 บาท

2. ยาง 20×150  ราคา 300 บาท

3. ยาง 20×240 ใส่รถไฟฟ้า, BMX ราคา480 บาท

4. ยาง 16×2.40 ใส่รถไฟฟ้า

5. ยาง 20x 2.30 ใส่รถไฟฟ้า และ BMX  ราคา 400 บาท

6.ยางใส่รถไฟฟ้า 14×2.125  

7.ยางรถเข็นขายของ 26×2½  ราคา 350 บาท

8.ยางใส่ FAT BIKE 20×4.0  เส้นละ 700 บาท, 26×4.0 เส้ละ 850 บาท