จักรยานไฮบริดOptima

ชุดขับโซร่า

9speed

ล้อชิม่าโน่R500

ตะเกียบหน้าคาร์บอน

9500