จักรยานแม่บ้าน ofo

ofo  ล้อ 24″

ยางตันไม่ต้องเติมลม

ราคาโปร 2,500 บาท

เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา ขี่ในมหาลัย, แม่่บ้านไปจ่ายตลาด