จักรยานล้อโต

เฟรมอะลูมิเนียม

ล้ออะลูมิเนียม

ล้อปั่นเบา

7 speed
เหมาสำหรับเด็ก 8-15 ปี